Elzabi mini kassa hind

Maksumaksja kohustus on programmeerida fiskaalsummale nn kaubabaas. Saate seda teha ise või kasutades teenuse subsiidiume. Kassaaparaat peaks olema programmeeritud kaubabaas, mis otsustab muu hulgas ettevõtte konkreetsete materjalide ja teenuste üle, mida ettevõtjal on müügil. Nii hõlpsalt trükitavad kaubamärgid trükitakse ka kviitungi originaalile ja originaaleksemplarile.

Taneral Pro

Kahjuks pole selle rolli lõpus õigussätteid täpsustatud, et mitte tekitada raskusi kassaaparaatide kasutajatele. Paljud neist ei soovi väga ulatuslikku kaupade andmebaasi, kuid eelistaksid samal ajal vältida probleeme maksuhalduriga. Maksuamet võib kassaaparaadi programmeerimisel näidata puudusi, kui müüdud toodete või teenuste nimed pole päris täpsed.

Ettevõtteid kaubabaasi tutvustades peaks ta kurtma oma kassa riistvara võimaluste üle. Kassaaparaatide üksikmudelitel on erinev arv tähemärke, mida saab sisestada. Rahandusminister leiab viimasena, et kasutatava toote või teenuse mis tahes kirjeldus võimaldaks teda tuvastada. Liiga üldised mõisted ei vasta kassaaparaadi baasina seaduses sätestatud nõuetele.

Artiklialuse ja kassaaparaadi teenuste maht on eriti huvitav ettevõtjatele, kes pakuvad palju erinevaid kaupu või pakuvad diferentseeritud teenuseid. Mida rohkem on kaupa ja abi, seda rohkem on tööd äribaasis plaanimiseks ja seda keerulisem on kassaaparaadi korpuse nõutav maht. Ja nagu me teame, täpsustatakse 14. märtsi 2013. aasta määruses kassaaegade ajaloos, et "maksukviitungil peaks muu hulgas olema toote või teenuse nimi, mis võimaldab selle üheselt tuvastada". Samuti võetakse plaanis vastu selliste olukordade likvideerimine, kus maksumaksjad kasutavad konkreetsete toodete / teenuste rühmade, mitte üksikute toodete / teenuste nimesid.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et kassas kaubabaasi loomisel tuleb tutvuda viimases numbris leiduvate väheste nüanssidega ja ennekõike juriidiliste nõuetega inimestega. Kurikuulsalt lõputu on maksuameti kontroll kindlasti segatud ebameeldivate tagajärgedega, mida kõik ettevõtjad sooviksid vältida. Veidi vähem piiravad on sätted väikeettevõtete jaoks, näiteks kohalike poodide jaoks, kus ei pea pakutavate toodete nimesid eriti hästi täpsustama, mudelis ei taheta kasutada täistera- ja mooniseemnepulbri nimetusi ning lihtsalt kuklit, kuklit, muidugi ka vastava koguse logoga maksu antud kauba eest.