Ohuala 0 maaratlus

Direktiiv 94/9 / EÜ (ATEX on normatiivne kiri, mis antakse ka seadmetele, kui need on olemas ja kaitsesüsteemid. Kõnealused seadmed peavad olema otsustava tähtsusega, et neid ühendada metaani- või söepöletust põhjustavate ohtudega piirkondades. See teave on Euroopa Parlamendi ja 23. märtsi 1994. aasta nõuanne.

Kohalikus õigussüsteemis loodi see majandusministri 22. detsembri 2005. a määruse alusel. ELT Nr 263, punkt 2203 Eeskirja põhieesmärk on kõigepealt ühtlustada liikmesriikide seadused, mis keedetakse metaani- ja / või söepöletuse ohtude läheduses kasutatavate andmekaitsevahenditega. Direktiivi kohaldatakse siiski seadmete ja lisaks andmekaitsesüsteemide suhtes, mida kasutatakse plahvatusohus piirkondades. Samal ajal tuleb märkida, et samal ajal kehtivad nõuanded kehtivad ka ohutus-, juhtimis- ja reguleerimisseadmetele. Need toidud on antud selleks otstarbeks väljaspool käsitletavaid tsoone, kuid mõjutavad mõningaid tööriistade ja kaitsemeetmete kasutamist tulu eest plahvatusohtlikus keskkonnas.ATEX-direktiivist on erandeid. Arutletud tahet ei kasutata muuhulgas meditsiinitoodete puhul, mida kasutatakse meditsiiniasutuses. See ei ole seotud majapidamises kasutatavate seadmetega, isikukaitsevahendite, laevade või transpordivahenditega.Selles Euroopa Liidu õigusaktis on konkreetsed nõuded antud standardites. Lisaks sellele klassifitseeritakse see plahvatusohtlikud valdkonnad, mis sisalduvad 1999. aasta 16. detsembri 1999. aasta direktiivi 92/92 / EÜ ATEX137 I lisas „Plahvatusohtlikus keskkonnas töötades potentsiaalselt kokku puutuvate töötajate usalduse ja tervise väärtuse suurendamise miinimumnõuded”.Taani ja kaitsesüsteemid võivad olla probleemiks teiste direktiividega, mis käsitlevad teisi mõõtmeid ja mis täiendavalt näevad ette CE-märgise asukoha. See märk peaks olema oluline, selge ja tugev.Praegune direktiiv asendatakse uue teabega ATEX 2014/34 / EL. Olles 20. aprillil 2016.