Teraskonstruktsioonide maandamine

Elektrostaatiline maandus on elektrostaatiline maandus, mida kasutatakse transpordis ja igasuguste tuleohtlike vedelike, pulbrite ja gaaside puhul. Elektrostaatiline maandamine vähendab oluliselt sädeme lõpus erinevate põlevate ainete plahvatuse või süttimise ohtu. Kontrollimatu heide võib süttida vedeliku ja gaasi segu ning just nii plahvatus tekib.

Loomulikult on võimalik kõrvaldada isesüttimise ja plahvatuse oht. Selleks, et transportida, peavad veetavad konstruktsioonid sisaldama sarnast maandamist või elektrostaatiliste laengute kontrollitud tühjendamist. Seda tüüpi elektrostaatiline maandamine vähendab märkimisväärselt transporditavate põlevainete plahvatusohtu. Seda tüüpi maanduspind koguneb maandusterminalist ja traadist. Maandamisel kasutatavaid kaableid iseloomustab väike elektriline takistus ja väga suur vastupidavus mehaanilistele kahjustustele. Võite kasutada delikaatsemat maandussüsteemi, mis on kaitsesüsteem, mis võimaldab toodet transportida või väljastada ainult siis, kui maandus on korralikult ühendatud.Kas te kahtlete kindlalt, kui see maandus on antud? Enamasti tähistatakse neid raudtee- ja maanteesõidukite, tankide, tünnide laadimise ja mahalaadimise ajal ning protsessi paigaldamise elementide tõendina. Ohtlik segamine põhjustab ka muud tüüpi tuleohtlike ainete segunemist ja pihustamist või pumpamist. Tuleohtliku sisu sekkumise ajal tekivad elektrilaengud molekulide kokkupuutel või eraldamisel. Kui kergsüttivaid aineid tekib ja tõuseb elektrostaatiline laeng, tekitab see ohtu. Elektrostaatilise tühjenemise vastase kaitse oluline põhimõte on tegelikult suur klamber ja nõuetekohaselt sobitatud kaabel, mis annab võimaluse viia elektrivoolu maanduspunkti.On kallis, et maapinnal kasutatavad klambrid ja kaablid peavad läbi viima väga piiravad suunised, mis on suunatud tänava katsetamisele. Praegu toovad parimad mõjud kaasa kaasaegsed süsteemi maandamise tüübid.