Too kood 108

Tööseadustiku sätete põhimõte, tööandja on sunnitud pakkuma ohutuid ja tervislikke töötingimusi ning kõik vahendid ja organisatsioonid peavad kasutama sertifitseerimist, st CE-vastavusmärgist.

Kankusta Duo

Sertifitseerimine või materjalide vastavuse hindamine on protsess, mille käigus uuritakse perioodiliselt, millal konkreetne toode vastab erinõuetele (see puudutab ka turvanõudeid. Masinate sertifitseerimisel on mõned aspektid. Disainer võib seda rakendada projekteerimisetapis või tootja tootmisperioodil. Sertifikaadi võib esitada toodete saaja või toote teine disainer, tootja või saaja.Masina sertifitseerimine kehtestati seaduslikult 17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42 / EÜ masinate ajaloos. See esitati Poola õigusteadusele 21. oktoobri 2008. aasta majandusministri seadusega masinate miinimumnõuete kohta (Journal of Law, nr 199, punkt 1228, mis sisenes korterisse 29. detsembril 2009.Masina sertifitseerimine kehtib masina enda, vahetatavate seadmete, ohutusseadiste, ehitustarvikute, kettide, trosside ja vööde kohta.Kogu Euroopa Liidu masinate sertifitseerimise kriteeriumid on esitatud määruste 2006/42 / EÜ lisas A, pealkirjaga „Olulised ohutusnõuded ja tervishoiualased abinõud masinate projekteerimisel ja teostamisel”.Lisaks kehtestatakse direktiiviga masinate jaotamine eriti rasketeks ja teisteks.Organisatsioonide ja lisaseadmete sertifitseerimine, mis reguleerivad nende käitlemisega ja kasutamisega seotud suurt riski, on juba projekteerimise ajal läbi viidud. Sisemise tootmiskontrolli käigus sertifitseeritakse uusi seadmeid ja organisatsioone.Kokkuvõttes tuleb sertifitseerida ka tööriistu või tervist ohustavaid vahendeid ja ruume ning neid on võimalik sertifitseerida, st vastavushindamist.