Veebisaitide paigutamine

Kassasüsteemis registreeritud müüki peaks kontrollima maksumaksjad, kes müüvad kaupu üksikisikutele ilma äritegevust teostamata, ja põllumajandustootjad, kes arveldavad ühekordse maksena. Müügi mittetunnustamise juhtumid on seotud konkreetses õigusaktis sätestatud sanktsioonidega. Maksumaksjad kasutavad sageli võimet mitte täita neile pandud kohustust ja tõepoolest tõendeid selle kohta, et käibemaksu piiride ületamise juhtumeid, mis võimaldavad registreerida müüki kassaaparaatide abil, ning uusi õigusakte kehtestavaid edusamme, mis ütlevad näidatud üksused peavad pidama arvestust.

Kohustus pidada arvestust vaatlusrahastu nõuandega ei ole illusioon, kuna see on määratletud sanktsioonide kehtestamisega üksustele, kes lähtuvad artiklite maksuseaduse sätetest ka abist. Teisisõnu seostatakse raskete sanktsioonidega õigusnorme, mis näevad ette, et registrit pidi kasutama kassaaparaatide abil elzab mera & nbsp; Et mitte iga ettevõtja pole sellest asjaolust teadlik, ei tunne seadust.

Koos kunstiga. 111 par. 2, mis puudutab toodete maksustamist ja maksuameti juhi või maksukontrolli asutuse abi, võib nõuda ranget karistust, mille suurus on 30% toodete või teenuste ostmisel tasutud maksust. Üksikisikute edukas dokumentide haldamata jätmine on süüdi maksukuritegude või kuritegude eest. Seetõttu ärge püüdke oma praeguseid asju petta ja kõigepealt peaksite kaasama raamatupidaja või advokaadi, kes kaitsis ettevõtjat seadusest tulenevate sätete järgimise eest.

Drivelan Ultra

Kui müügitehingu objektiks on kassaaparaadid, siis tasub märkida, et maksukohustusel on ainult puudusi, milline oli ajavahemik alates 1. detsembrist 2008, st aeg, mil kohtumenetlus sõlmiti. õigusnorme. Siin ei ole õiguskaitseasutused rikkuste õnnestumise korral huvitatud juriidilisest, rahalisest ja rahumeelsest vastutusest kui ajavahemikust enne 1. detsembrit 2008. see arvestatakse ettenähtud hooajal ja seega on see kohustusliku tegevuse peatamine.